Tong Bao

Tong Bao
 


Cena: 81 €TONG BAO je domáci zdravotný terapeutický prístroj založený na teórii tradičnej čínskej medicíny o spojených paralelných dráhach energie v tele . Prístroj bol vyvinutý modernou hi–technológiou stáleho magnetického efektu, impulzného efektu, piezoelektrického efektu a preneseného efektu, prostredníctvom navádzania elektromagnetickej energie do relevantných kanálov a dráh energie ľudského tela za účelom dosiahnutia efektu posilnenia celého tela. Teória prepojených paralelných dráh energie, akupunktúra a moxa-terapia (originálna tradičná čínska liečebná metóda založená na prehrievaní akupunktúrnych bodov) sú neoceniteľným pokladom tradičnej čínskej kultúry a neoddeliteľnou časťou tradičnej čínskej medicíny. Rovnako ako tradičné čínske bylinky či Quigong (terapia prostredníctvom dychových cvičení za účelom rozprúdiť obeh vitálnej energie v tele) sú všeobecne využívané v klinickej liečbe po viac ako tisíc rokov. V dávnych časoch pred rozvojom medicíny, naši predkovia začali využívať malé strieborné ihly, Moxa paličky a Moxa rolku a aplikovali ich na špecifické akupunktúrne body na liečbu určitých ochorení ľudského tela a úľavu od rôznych bolestí. Na základe toho sa rozvinula teória tradičnej čínskej medicíny o dráhach energie v tele a o akupunktúrnych bodoch prispievajúca vo veľkej miere k smerovaniu rozvoja zdravotnej starostlivosti o ľudské telo. Odvtedy sa akupunktúra a moxa-terapia rozšírili do rôznych častí sveta a sú uznávané zdravotníckymi organizáciami a širokou verejnosťou v mnohých krajinách.
Tong Bao je prevratom v oblasti prepojených paralelných dráh energie, kanálových bodov, akupunktúry a rovnako i v iných oblastiach; jeho koncepcia stavia na pokračovaní v tradičnej terapii, využívaním kombinácie modernej tradičnej čínskej medicíny a západnej medicíny, cez dôsledný program výskumu.

Úspešný vývoj prístroja Tong Bao priniesol nové spôsoby vykonávania akupunktúrnej terapie. Tento prístroj nielen zahŕňa tradičnú akupunktúrna terapiu, ale je vyhovujúcejší v praxi, jednoduchšie sa obsluhuje, je efektívnejší v akcii a navyše nezasahuje do vnútra ľudského tela. Všetky operácie prebiehajú kompletne mimo ľudského tela prostredníctvom bezpečnej fyzickej energie, bez napojenia na elektrickú energiu, čiže ponúka širší rozsah použitia bez zbytočných káblov a bez akýchkoľvek vedľajších efektov. Prístroj je kryštálom organickej integrácie modernej vedy a tradičnej čínskej medicíny. Štruktúra a zásady používania
1. Konštrukčné zložky
Elektromagnetický prístroj na stimuláciu akupunktúrnych bodov Tong Bao je rozumne navrhnutý, s novými a jedinečnými zložkami. Celý prístroj je založený na celkovej mechanickej sile generovanej tým, že používateľ pôsobí tlakom na spínač, čím vzniká okamžitý impulz energie. Takto vzniká efekt dosiahnutia a vzbudenia kanálových bodov, čím sa otvárajú dráhy a kolaterály, posilňuje sa vitálna energia a podporuje obeh krvi v tele, a zároveň sa zabezpečuje bezpečné, efektívne a stabilné fungovanie prístroja a jeho zložiek. Terapeutická hlavica sa môže nastavovať do akéhokoľvek uhla až do 90° stupňov s prístrojom podľa potreby aplikácie na rozličné časti celého tela. Po doplnení nadstavca s kryštálovou masážnou hlavicou je prístroj vhodný na magnetickú a kryštálovú skrášľovaciu masáž. Hlavica sa jednoducho nasadzuje a skladá.
2. Zásady používania
Tong Bao –Prístroj na stimuláciu akupunktúrnych bodov je vyvinutý ako výdobytok najmodernejších vedeckých výskumných poznatkov v biomedicíne a integrovanej elektronike, kombinuje stále magnety a teórie impulzu. Vo vnútri prístroja je umiestnený stály magnet vhodný na regulovanie chorobných stavov - magnetické pole generované magnetom sa zbieha do terapeutickej hlavice a takto sa vytvára vysoko prenikavé efektívne energetické pole. Keď sa terapeutická hlavica aplikuje na príslušné dráhové body, vysoko účinné energetické pole preniká pokožkou a pôsobí na špecifické body rozložené na energetických dráhach. Pomocou mechanického stláčania bodov, trenia, otvárania energetických dráh a kanálov Tong Bao posilňuje vitálnu energiu a podporuje obeh krvi v tele. Trením dráhových bodov alebo ohniska, pretínaním magnetických čiar, sa zlepšuje bio-elektrina a bio-magnetizmus postihnutej oblasti, napráva sa mikro-cirkulácia, urýchľuje proces obnovy poškodených tkanív a buniek. Stlačením kladky vo vnútri prístroja sa integruje energia, čiže keď užívateľ stláča spínač, energetický impulz vzniká okamžite, je vedený do tela cez terapeutickú hlavicu a prenášaný do energetických dráh cez dráhové body. Následne sa dostáva do vnútorných orgánov cez dráhy a kanáliky energie. Využitím statického vysokého napätia, prístroj otvára dráhy veľmi rýchlo, vypudzuje zdroj všetkých ochorení vitálnej energie a blokovania krvi, tak, aby mohlo ľudské telo dosiahnuť ideálny zdravotný stav „fungovania vitálnej energie a krvného obehu vo vzájomnej harmónii“. Vďaka jedinečne zloženému stálemu magnetu terapeutickej hlavice, prístroj dokáže odblokovať kanály upchaté rôznymi chorobami.

Spôsob použitia
1. Zvoľte akupunktúrny bod na základe teórie energetických dráh v tele podľa aktuálneho stavu tela, prípadne môžete zvoliť bod tlakovej bolesti (spúšťací bod).
2. Prístroj držte v ruke, po umiestení terapeutickej hlavice na vybraný dráhový bod vyvíjajte tlak na bod, trecia terapia po 1-3 minúty.
3. Terapia stláčania akupunktúrnych bodov: intenzita stláčania bodov má byť regulovaná podľa toho, akú intenzitu dokáže pacient zniesť. V prípade výskytu „8 pocitov“ (tŕpnutie, štípanie, chlad, plnosť, ťažkosť, znecitlivenie, bolesť, horúčava) ide o prirodzený príznak „Príchod vitálnej energie“, dávajte však pozor, aby ste nepoškodili pokožku. Na stláčanie každého bodu sa odporúča 3-5 sekúnd. Po stlačení každého bodu, aplikujte terapiu trením.
4. Terapia trenia: Terapeutická hlavica sa má umiestniť na dráhový bod, následne vyviňte tlak, ktorý je pre pacienta znesiteľný, a trite krúživým pohybom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa vyskytne spomínaných „8 pocitov“, ide o prirodzený fenomén Príchod vitálnej energie. Každé trenie má trvať 5 – 10 sekúnd. Trenie môže byť nasledované terapiou stláčania bodov. Po striedavom stláčaní bodov a trení po dobu 1 – 3 minúty, môže byť úspešne nasadená terapia statických impulzov.
5. Terapia statických impulzov : po vykonaní stláčacej terapie a terapie trenia po dobu 1 – 3 minúty, stlačte spínač statického impulzu a aplikujte statické impulzy 2 – 4 krát na každý dráhový bod. Terapeutická hlavica sa má jemne dotýkať daného stimulovaného bodu. Pri výboji sa môže vyskytnúť bolesť prípadne podráždenie pokožky, čo patrí k normálnym príznakom.
6. Terapeutická hlavica môže byť použitá na kĺzavú masáž pozdĺž energetických dráh a kanálov.
7. Počas jednej terapie je odporúčané vybrať si 1 – 4 kanálové body. Aplikovanie 1- 3 krát denne. V prípade potreby, 2 prístroje Tong Bao môžu byť použité na terapiu na oboch stranách bodov (použite obe ruky súčasne).
Elektrický impulz
Vodivé telo
Piezoelektrická klapka
Stály magnet
Akupunktúrny oblý hrot
Ľudské telo
Spínač

Oblasť použitia

Prístroj je vhodný na liečbu upchatých energetických dráh a kanálov, ktoré spôsobuje únava alebo rôzne iné ochorenia. Upozornenie
1. Pri použití prístroja by malo byť tep srdca uvoľnený a v pokoji, nie rozrušený a zrýchlený.
2. Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie, aby ste sa oboznámili so spôsobom a zásadami použitia.
3. Je zakázané používať tento produkt v oblasti očí, vnútornej oblasti očí, nosa, konečníka, pohlavných orgánov, ako i otvorených rán na pokožke.
4. Na povrchu prístroje je silné magnetické pole, nepokladajte žiadne cenné predmety do magnetického pola v blízkosti prístroja, aby sa zabránilo ich magnetizácii.
5. Poškodenie alebo neautorizovaná manipulácia s prístrojom prístroja môže viesť k porušeniu správneho fungovania prístroja.
POZOR! Prístroj nie je vhodný na použitie pre tehotné ženy, pacientov so srdcovým stimulátorom ani s inzulínovým dávkovačom. Údržba
1. Na čistenie prístroja použite jemnú a suchú látku alebo navlhčenú utierku na jemné utretie. Nie je dovolené umývať prístroj v tekutých čističoch alebo umývať vo vode. Prístroj môže byť použitý iba keď je suchý.
2. Prístroj nemá byť vystavovaný otrasom, vode, vlhkosti a tiež sa nemá umiesťovať blízko pri zdroji tepla.
Hlavné technické parametre: Prevádzkové napätie: > 50V Magnetická indukcia: 300MT ~ 420MT Životnosť produktu: životnosť impulznej aplikácie približne 10,000 krát / ks, účinné obdobie magnetického lúča približne 10 rokov

Informácie o záručnom servise kvality
1. Záručný list kvality musí byť vyplnený pri kúpe produktu.
2. Uchovávajte záručný list kvality a doklad o kúpe produktu.
3. Záručný servis kvality bude poskytnutý len v prípade, že prístroj je používaný podľa pokynov a za normálnych okolností. Záväzok záručného servisu nie je platný v nasledovných prípadoch: Vypršanie záručnej doby; Strata záručného listu alebo dokladu o kúpe produktu, s výnimkou prípadu, keď môže byť predložený postačujúci dôkaz o tom že produkt je ešte v záručnej dobe; Záručný list alebo doklad o kúpe produktu nie je v zhode s daným produktom alebo nie je dostatočne vyplnený; Závada alebo poškodenie bolo spôsobené nevhodným používaním v rozpore s inštrukciami na používanie; Závada alebo poškodenie bolo spôsobené neautorizovaným manipulovaním s telom prístroja alebo jeho príslušenstvo nie je v záručnej dobe, ktorá musí byť predĺžená;
4. Záručná doba kvality pre hlavné telo prístroja je jeden rok, počínajúc dňom zakúpenia produktu.
5. V prípade vypršania záručnej doby, pri oprave prístroja sa účtuje len za materiál na opravu podľa aktuálnych okolností.

Tong Bao - akupunktúrny prístroj

www.tiansi.sk